Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Το Μουσείο Τοπικής φυσικής ιστορίας του Γυμνασίου Γέργερης-Δήμου Ρούβα, ιδρύθηκε το 1996 μετά από μια πρωτοποριακή συνεργασία του Γυμνασίου Γέργερης (καθηγητές-μαθητές) του Δήμου Ρούβα, του ΤΟΕΒ Γέργερης και άλλων τοπικών φορέων. Επιστημονική στήριξη παρείχαν η Δνση Δασών Ηρακλείου, το ΙΓΜΕ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αθήνας το ΓΕΩΤΕΕ/παρ. Κρήτης. Διευθυντής του γυμνασίου Γέργερης ήταν ο Κωνσταντίνος Καλογιαννάκης (φυσιογνώστης), Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Στέλιος Μανωλιούδης (γεωλόγος), Την παιδαγωγική ομάδα συμπλήρωσαν ο Γιάννης Αλεβιζάκης (μαθηματικός) και η Κατερίνα Σκαλίδη (φιλόλογος), Επίσης συμμετείχαν το σύνολο των μαθητών του γυμνασίου Γέργερης τις σχολικές χρονιές 1995-1996 και 1996-1997.

Σκοπός του Μουσείου είναι :

  • Να καταγράψει, να μελετήσει, να αναδείξει τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και να   βοηθήσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
  • Να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων κυρίως, αλλά και όλων μας σε θέμα περιβάλλοντος   
  • Να συμβάλει στην προστασία των απειλούμενων ειδών
Σ’αυτά τα πλαίσια υπάρχουν δύο κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες με:

  • Πετρώματα-απολιθώματα από το γεωλογικό παρελθόν μας, βιομηχανικά υλικά και    κλιματολογικά στοιχεία
           • Χαρακτηριστικά δείγματα από τη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής
  

Ελπίζουμε ότι με τη δική σας βοήθεια το Μουσείο θα γίνει κέντρο μελέτης και προβολής των περιβαλλοντολογικών στοιχείων των οικοσυστημάτων του Ψηλορείτη και του Κάμπου της Μεσσαράς.