Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Φύση και Άσκηση


Φύση και Άσκηση
Βιωματική Δράση Γυμνασίου Γέργερης 2014 – 2015

Στην σχολική χρονιά 2014 – 2015 στο γυμνάσιο Γέργερης πραγματοποιήθηκε από μαθητές Β’ τάξης η βιωματική δράση «Φύση και Άσκηση». Σκοπός του προγράμματος ήταν να προτρέψει τους μαθητές να αγαπήσουν την άσκηση και να γυμνάζονται τον ελεύθερο χρόνο τους κοντά στην Φύση.
            Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές  συμμετείχαν  σε διάφορες βιωματικές δράσεις οι οποίες έγιναν εντός και εκτός σχολείου ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες για τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στην φύση. Συγκεκριμένα:
         Το Δεκέμβριο 2015 στην Γέργερη οι μαθητές επισκέφτηκαν και περπάτησαν στο γήπεδο του Ρούβα.
         Το Φεβρουάριο περπάτησαν από την Γέργερη προς την  Νύβριττο.
         Τον Μάρτιο οι μαθητές εκτέλεσαν ορθοσωματικές ασκήσεις στο γήπεδο του χωριού τους.
         Τον Απρίλιο περπάτησαν στο σοκάκια του χωριού τους  και γνώρισαν την πανίδα και την χλωρίδα του χωριού τους.
            Έπειτα οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν την εργασία και την δημοσιοποίησαν  με την δημιουργία πόστερ. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές παρουσίασαν σε μορφή power point την εργασία τους στην τάξης τους.
            Οι βιωματικές δράσεις  άρεσαν και διασκέδασαν τους μαθητές. Ακόμα, οι μαθητές συνειδητοποίησαν  τους λόγους για τους οποίους η συστηματική συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες είναι σημαντική για τη σωματική και ψυχική υγεία. Έμαθαν να μπορούν να εντάξουν και να διατηρούν ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινή τους ζωή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους. Απόλαυσαν  τη φυσική δραστηριότητα σε κάποια μορφή και απόκτησαν γνώσεις σχετικά με το πώς ελέγχεται το βάρος και το στρες μέσα από την άσκηση που γίνεται κοντά στην Φύση.
             

                                    Υπεύθυνη Προγράμματος Καλαιτζή  Ελισσάβετ  ΠΕ (11)